Followers

Sunday, June 10, 2012

MINGGU HALUAN SISWA 2012/2013 DIPLOMAMATLAMAT
Memastikan Mahasiswa Mendapat Segala Maklumat Yang Diperlukan Berkaitan Universiti Seperti Sistem Pengajaran, Perkhidmatan Dan Kemudahan.


OBJEKTIF MHS
Ø  Memberi Pendedahan Kepada Mahasiswa Baru Tentang Struktur Organisasi, Pentadbiran Dan Prasarana Universiti.
Ø  Meningkatkan Kesedaran Dan Memupuk Sahsiah Peribadi Murni Untuk Pembentukan Dan Pengembangan Jati Diri Yang Mantap.
Ø  Membantu Mahasiswa Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Corak Hidup Persekitaran Universiti.
Ø  Memberi Pendedahan Kepada Mahasiswa Tentang Peraturan, Disiplin Dan Cara Hidup Yang Telah Ditetapkan Oleh Universiti.
Ø  Mengeratkan Hubungan Silaturrahim Di Kalangan Mahasiswa Kanan Dan Mahasiswa Baru.


VISI HEP
Berazam Memartabatkan Mahasiswa Ke Arah Kecemerlangan


MISI HEP
Untuk Melahirkan Modal Insan Yang Memiliki Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Dalam Mendukung  Visi Dan Misi Universiti Berteraskan Program-Program Berkualiti


MOTO
“Your Needs Our Concern”

Ahli Jawatankuasa Pelajar  Minggu Haluan Siswa Sesi 2012/2013

Penyelaras
En Mohd Sani bin Mohs Shaari

Pengarah Program
Alfian Robert

Timbalan Pengarah Program
Azlan bin Ahmad

Setiausaha 1
Nur Fadhlina binti Mohd Haris

Setiausaha 2
Hanis Nabilah binti Mustaffa Kamal

Bendahari 1
Nagentrau A/L Muniandy

Bendahari 2
Kasturi Shamugavil

Jawatankuasa BiroTeknikal & Siaraya
Nazrul Azhar bin Sanuasi
Abdul Hannaan bin Khairy

Jawatankuasa Biro Keselamatan
Mohd Sofiee bin AG Basrih( SAYA)
Farah Hanan binti Samsudin

Jawatankuasa Biro Pengurusan Program
Miftakhul Ngulum binti Imam Sholikhin
Mohd Rossidi bin Ramli

klik untuk melihat gamabr2 sepanjang program

No comments:

Post a Comment